नागपूरच्या कामठी रोडवरील डबल डेकर पुलाचे काम जोरात सुरूअसून लवकरच पूर्ण होईल व SDPL Greens प्रोजेक्टला पण चालना मिळेल.